บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด

Our Customer

ลูกค้าอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

(AUTOMOTIVE INDUSTRIAL)
 • 1 ) HONDA AUTOMOBILE ( THAILAND ) CO.,LTD.
 • 2 ) MITSUBISHI MOTORS ( THAILAND ) CO.,LTD.
 • 3 ) IMASEN MANUFACTURING ( THAILAND ) CO.,LTD.
 • 4 ) TOYOTA BOSHOKU GATEWAY ( THAILAND ) CO.,LTD
 • 5 ) ASIAN HONDA MOTOR CO.,LTD.
 • 6 ) ASIAN PARTS MANUFACTURING CO.,LTD.
 • 7 ) ASNO HORIE ( THAILAND ) CO.,LTD.
 • 8 ) THAI SUMMIT PK CORPORATION LTD.
 • 9 ) THAI SUMMIT PKK CO.,LTD.
 • 10 ) THAI SUMMIT PKK BANGPAKONG CO.,LTD.
 • 11 ) BANGKOK EAGLE WINGS CO.,LTD.
 • 12 ) THAI SUMMIT EASTERN SEABOARD AUTO PARTS INDUSTRY CO.,LTD.
 • 13 ) THAI SUMMIT ENGINEERING CO.,LTD.
 • 14 ) THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
 • 15 ) TRIX MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.
 • 16 ) SUMMIT OTSUKA MANUFACTURING CO.,LTD
 • 17 ) PARKER HANNIFIN ( THAILAND ) CO.,LTD.
 • 18 ) BESTEX ( THAILAND ) CO.,LTD.
 • 19 ) THONGCHAI INDUSTRIES CO., LTD.
 • 20 ) CABTEC THAI CO.,LTD.
 • 21 ) SUMMIT STEERING WHEEL CO.,LTD.
 • 22 ) THAI SYNERGY WORKS CO.,LTD.
 • 23 ) KYOKUYO INDUSTRIAL(THAILAND)CO.,LTD.
 • 24 ) GOLD PRESS INDUSRY CO.,LTD.
 • 25 ) THAI SUMMIT AUTO PARTS INDUSTRY CO.,LTD.
 • 26 ) WISDOM AUTO PARTS CO.,LTD.
 • 27 ) S-P METAL PART CO.,LTD.
 • 28 ) PARATECH POLYMER PRODUCTS CO.,LTD.
 • 29 ) THAI YASHIRO CO.,LTD.
 • 30 ) SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY CO.,LTD.

ลูกค้าอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

(ELECTRIC INDUSTRIAL)
 • 1 ) MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS ( THAILAND ) CO.,LTD.
 • 2 ) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO.,LTD.
 • 3 ) DAIKIN INDUSTRIES ( THAILAND ) CO.,LTD.
 • 4 ) DAIKIN AIRCONDITIONING (THAILAND) LTD.
 • 5 ) TOSHIBA CARRIER ( THAILAND ) CO.,LTD.
 • 6 ) THAI TOSHIBA ELECTRIC INDUSTRIES CO.,LTD.
 • 7 ) HITACHI TOCHIGI ELECTRONICS ( THAILAND ) CO.,LTD.
 • 8 ) KANG YONG ELECTRIC PUBLIC (THAILAND) CO.,LTD.
 • 9 ) HITACHI CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD.
 • 10 ) SHARP APPLIANCES (THAILAND) CO.,LTD.
 • 11 ) KANAECH (THAILAND) CO.,LTD.
 • 12 ) HAIER ELECTRIC (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
 • 13 ) GOH (BANGKOK) CO.,LTD.
 • 14 ) TOYO SAFETY INDUSTRIAL CO., LTD.
 • 15 ) NISSIN ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD.