นโยบายคุณภาพ
 
เราต้องทำให้ลูกค้าพึงพอใจ
  ด้วยการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
 
โดยการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
 
ส่งมอบงานตรงเวลา
 
ลดต้นทุนการผลิต
 
และมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 
บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด
 
 
27/7 หมู่ 6 ต. บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว
 
 
จ.ฉะเชิงเทรา 24150
 
 
โทร     : 038-524141-2, 038-581370,
             038-581467
   
 
แฟ็กซ์ : 038-524144, 038-524361
   
 
   
COPYRIGHT ©2007 THAMATUKAUTOPART.COM